Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 52,4 MW 23.1.21 - kl.09 50,6
Produksjon
Eidef. Gen. 0,9 MW 23.1.21 - kl.17 0,9
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 23.1.21 - kl.17 7,6
N.Tessa Gen 1. - MW 23.1.21 - kl.17 -
N.Tessa Gen 2. 4,3 MW 23.1.21 - kl.17 4,2
N.Tessa Gen 3. 15,1 MW 23.1.21 - kl.17 15,1
Smådøla Energi UT 1,0 MW 23.1.21 - kl.17 1,0
Ø.Tessa Gen 1. 7,8 MW 23.1.21 - kl.17 7,9
Ø.Tessa Gen 2. 7,5 MW 23.1.21 - kl.17 7,4
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende - 2,8 C 23.1.21 - kl.17 - 3,1
Leirflaten temperatur - 3,5 C 23.1.21 - kl.17 - 3,5
Nugga ute - temperatur Stigende - 0,2 C 23.1.21 - kl.17 - 0,7
Otta Trafo Utetemperatur Synkende - 1,9 C 23.1.21 - kl.17 - 1,3
Tesse Lufttemperetur Synkende - 2,4 C 23.1.21 - kl.17 - 2,1
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende - 5,0 C 23.1.21 - kl.17 - 4,7
Vannføring
Akslen Vannføring 6,1 m3/s 23.1.21 - kl.17 6,2
Finna Vannføring 15,9 m3/s 23.1.21 - kl.17 16,1
Lalm Vannføring 52,1 m3/s 23.1.21 - kl.17 52,2
Rosten Vannføring - m3/s 23.1.21 - kl.17 -
Smådøla total vannføring 1,2 m3/s 23.1.21 - kl.17 1,1
Vannstand
Tesse Vannstand Synkende 850,64 moh. 23.1.21 - kl.17 850,65
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,6 m/s 23.1.21 - kl.17 0,7
Veo Lukehus Vindretning 10m 261,8 Grad. 23.1.21 - kl.17 249,9
Kraftpris
Nordpool - NO3 37,152 Øre/kWh 23.1.21 - kl 17 36,16