Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 15,5 MW 18.6.21 - kl.00 16,5
Produksjon
Eidef. Gen. Stigende 10,3 MW 18.6.21 - kl.09 10,0
M.Tessa Gen.. Stigende 3,4 MW 18.6.21 - kl.09 3,1
N.Tessa Gen 1. - MW 18.6.21 - kl.09 -
N.Tessa Gen 2. - MW 18.6.21 - kl.09 -
N.Tessa Gen 3. - MW 18.6.21 - kl.09 -
Smådøla Energi UT 13,8 MW 18.6.21 - kl.09 13,8
Ø.Tessa Gen 1. 2,5 MW 18.6.21 - kl.09 2,3
Ø.Tessa Gen 2. - MW 18.6.21 - kl.09 -
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur 11,2 C 18.6.21 - kl.09 11,1
Leirflaten temperatur 18,6 C 18.6.21 - kl.09 18,6
Nugga ute - temperatur Stigende 14,1 C 18.6.21 - kl.09 12,3
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 14,3 C 18.6.21 - kl.09 13,9
Tesse Lufttemperetur Stigende 13,2 C 18.6.21 - kl.09 11,9
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende 11,3 C 18.6.21 - kl.09 10,2
Vannføring
Akslen Vannføring 105,3 m3/s 18.6.21 - kl.09 105,5
Finna Vannføring 45,0 m3/s 18.6.21 - kl.09 44,8
Lalm Vannføring Stigende 251,9 m3/s 18.6.21 - kl.09 249,8
Rosten Vannføring - m3/s 18.6.21 - kl.09 -
Smådøla total vannføring 28,9 m3/s 18.6.21 - kl.09 28,5
Vannstand
Tesse Vannstand 849,29 moh. 18.6.21 - kl.09 849,29
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,1 m/s 18.6.21 - kl.09 0,1
Veo Lukehus Vindretning 10m 9,1 Grad. 18.6.21 - kl.09 134,9
Kraftpris
Nordpool - NO3 29,504 Øre/kWh 18.6.21 - kl 09 29,372