Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 37,7 MW 20.9.21 - kl.09 35,4
Produksjon
Eidef. Gen. 1,2 MW 20.9.21 - kl.14 1,2
M.Tessa Gen.. - MW 20.9.21 - kl.14 -
N.Tessa Gen 1. - MW 20.9.21 - kl.14 -
N.Tessa Gen 2. - MW 20.9.21 - kl.14 -
N.Tessa Gen 3. - MW 20.9.21 - kl.14 -
Smådøla Energi UT 3,2 MW 20.9.21 - kl.14 3,2
Ø.Tessa Gen 1. - MW 20.9.21 - kl.14 -
Ø.Tessa Gen 2. - MW 20.9.21 - kl.14 -
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende 6,2 C 20.9.21 - kl.14 5,9
Leirflaten temperatur 5,4 C 20.9.21 - kl.14 5,4
Nugga ute - temperatur Stigende 8,0 C 20.9.21 - kl.14 7,6
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 8,2 C 20.9.21 - kl.14 7,6
Tesse Lufttemperetur 4,9 C 20.9.21 - kl.14 4,8
Veo Lukehus Lufttemperatur 2,7 C 20.9.21 - kl.14 2,5
Vannføring
Akslen Vannføring 14,1 m3/s 20.9.21 - kl.14 14,5
Finna Vannføring 6,1 m3/s 20.9.21 - kl.14 6,2
Lalm Vannføring 78,7 m3/s 20.9.21 - kl.14 78,9
Rosten Vannføring - m3/s 20.9.21 - kl.14 -
Smådøla total vannføring 4,0 m3/s 20.9.21 - kl.14 4,1
Vannstand
Tesse Vannstand 853,08 moh. 20.9.21 - kl.14 853,08
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,5 m/s 20.9.21 - kl.14 0,4
Veo Lukehus Vindretning 10m 69,3 Grad. 20.9.21 - kl.14 81,3
Kraftpris
Nordpool - NO3 70,407 Øre/kWh 20.9.21 - kl 14 70,612