Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 25,0 MW 21.8.19 - kl.00 26,7
Produksjon
Eidef. Gen. 13,1 MW 21.8.19 - kl.03 13,1
M.Tessa Gen.. 7,7 MW 21.8.19 - kl.03 7,7
N.Tessa Gen 1. - MW 21.8.19 - kl.03 -
N.Tessa Gen 2. 4,1 MW 21.8.19 - kl.03 4,1
N.Tessa Gen 3. 14,9 MW 21.8.19 - kl.03 15,0
Smådøla Energi UT 12,1 MW 21.8.19 - kl.03 12,0
Ø.Tessa Gen 1. 7,7 MW 21.8.19 - kl.03 7,7
Ø.Tessa Gen 2. 8,0 MW 21.8.19 - kl.03 8,0
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende 4,7 C 21.8.19 - kl.03 5,5
Leirflaten temperatur 16,5 C 21.8.19 - kl.03 16,5
Nugga ute - temperatur Synkende 9,3 C 21.8.19 - kl.03 9,6
Otta Trafo Utetemperatur Synkende 8,6 C 21.8.19 - kl.03 9,7
Tesse Lufttemperetur Stigende 7,2 C 21.8.19 - kl.03 6,8
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende 4,4 C 21.8.19 - kl.03 5,1
Vannføring
Akslen Vannføring 52,3 m3/s 20.8.19 - kl.23 52,3
Finna Vannføring 10,4 m3/s 20.8.19 - kl.23 10,3
Lalm Vannføring 186,6 m3/s 20.8.19 - kl.23 186,9
Rosten Vannføring - m3/s 20.8.19 - kl.23 -
Smådøla total vannføring 11,2 m3/s 21.8.19 - kl.03 11,1
Vannstand
Tesse Vannstand 853,94 moh. 21.8.19 - kl.03 853,94
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m - m/s 21.8.19 - kl.03 -
Veo Lukehus Vindretning 10m 208,9 Grad. 21.8.19 - kl.03 208,9
Kraftpris
Nordpool - NO3 31,932 Øre/kWh 21.8.19 - kl 03 33,029