Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 28,2 MW 8.7.20 - kl.00 29,6
Produksjon
Eidef. Gen. 5,8 MW 8.7.20 - kl.08 5,8
M.Tessa Gen.. 6,7 MW 8.7.20 - kl.08 6,7
N.Tessa Gen 1. - MW 8.7.20 - kl.08 -
N.Tessa Gen 2. 4,2 MW 8.7.20 - kl.08 4,2
N.Tessa Gen 3. 14,9 MW 8.7.20 - kl.08 14,9
Smådøla Energi UT 12,2 MW 8.7.20 - kl.08 12,2
Ø.Tessa Gen 1. 6,7 MW 8.7.20 - kl.08 6,7
Ø.Tessa Gen 2. 7,5 MW 8.7.20 - kl.08 7,5
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende 10,3 C 8.7.20 - kl.08 7,0
Leirflaten temperatur 9,0 C 8.7.20 - kl.08 9,0
Nugga ute - temperatur Stigende 9,5 C 8.7.20 - kl.08 6,6
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 7,1 C 8.7.20 - kl.08 6,5
Tesse Lufttemperetur Stigende 6,8 C 8.7.20 - kl.08 4,9
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende 4,3 C 8.7.20 - kl.08 4,0
Vannføring
Akslen Vannføring 36,0 m3/s 8.7.20 - kl.07 36,1
Finna Vannføring 22,8 m3/s 8.7.20 - kl.07 23,1
Lalm Vannføring 219,3 m3/s 8.7.20 - kl.07 219,2
Rosten Vannføring - m3/s 8.7.20 - kl.07 -
Smådøla total vannføring 21,9 m3/s 8.7.20 - kl.08 21,9
Vannstand
Tesse Vannstand 853,53 moh. 8.7.20 - kl.08 853,53
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,4 m/s 8.7.20 - kl.08 0,5
Veo Lukehus Vindretning 10m 340,2 Grad. 8.7.20 - kl.08 309,1
Kraftpris
Nordpool - NO3 2,474 Øre/kWh 8.7.20 - kl 08 2,069