Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 24,2 MW 16.6.19 - kl.00 25,3
Produksjon
Eidef. Gen. 7,3 MW 16.6.19 - kl.09 7,3
M.Tessa Gen.. 6,8 MW 16.6.19 - kl.09 6,8
N.Tessa Gen 1. - MW 16.6.19 - kl.09 -
N.Tessa Gen 2. 4,1 MW 16.6.19 - kl.09 4,1
N.Tessa Gen 3. - MW 16.6.19 - kl.09 -
Smådøla Energi UT 13,8 MW 16.6.19 - kl.09 13,8
Ø.Tessa Gen 1. - MW 16.6.19 - kl.09 -
Ø.Tessa Gen 2. 7,8 MW 16.6.19 - kl.09 7,8
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende 14,4 C 16.6.19 - kl.09 12,8
Leirflaten temperatur 19,8 C 16.6.19 - kl.09 19,8
Nugga ute - temperatur Stigende 13,9 C 16.6.19 - kl.09 12,7
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 15,1 C 16.6.19 - kl.09 13,9
Tesse Lufttemperetur Stigende 11,7 C 16.6.19 - kl.09 11,4
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende 15,5 C 16.6.19 - kl.09 16,2
Vannføring
Akslen Vannføring 72,0 m3/s 16.6.19 - kl.09 72,4
Finna Vannføring Synkende 41,3 m3/s 16.6.19 - kl.09 42,6
Lalm Vannføring 314,5 m3/s 16.6.19 - kl.09 314,7
Rosten Vannføring - m3/s 16.6.19 - kl.09 -
Smådøla total vannføring 22,7 m3/s 16.6.19 - kl.09 22,9
Vannstand
Tesse Vannstand Stigende 850,86 moh. 16.6.19 - kl.09 850,84
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m - m/s 16.6.19 - kl.09 -
Veo Lukehus Vindretning 10m 120,3 Grad. 16.6.19 - kl.09 42,0
Kraftpris
Nordpool - NO3 15,109 Øre/kWh 16.6.19 - kl 00 18,808