Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK - MW 11.12.23 - kl.00 -
Produksjon
Eidef. Gen. 1,1 MW 11.12.23 - kl.07 1,1
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 11.12.23 - kl.07 7,6
N.Tessa Gen 1. 7,3 MW 11.12.23 - kl.07 7,3
N.Tessa Gen 2. - MW 11.12.23 - kl.07 -
N.Tessa Gen 3. Stigende 15,1 MW 11.12.23 - kl.07 13,6
Smådøla Energi UT 0,9 MW 11.12.23 - kl.07 0,9
Ø.Tessa Gen 1. 7,9 MW 11.12.23 - kl.07 7,8
Ø.Tessa Gen 2. Stigende 7,5 MW 11.12.23 - kl.07 7,1
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur - 5,8 C 11.12.23 - kl.07 - 5,6
Nugga ute - temperatur - 4,3 C 11.12.23 - kl.07 - 4,5
Otta Trafo Utetemperatur - 4,2 C 11.12.23 - kl.07 - 4,2
Tesse Lufttemperetur - 9,0 C 11.12.23 - kl.07 - 8,9
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende- 14,4 C 11.12.23 - kl.07 - 15,1
Vannføring
Akslen Vannføring 1,4 m3/s 11.12.23 - kl.06 1,4
Finna Vannføring 19,6 m3/s 11.12.23 - kl.06 20,5
Lalm Vannføring 42,8 m3/s 11.12.23 - kl.06 42,8
Rosten Vannføring - m3/s 11.12.23 - kl.06 -
Smådøla total vannføring 1,1 m3/s 11.12.23 - kl.07 1,1
Vannstand
Tesse Vannstand Synkende 851,98 moh. 11.12.23 - kl.07 852,00
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m - m/s 11.12.23 - kl.07 -
Veo Lukehus Vindretning 10m 302,7 Grad. 11.12.23 - kl.07 303,7
Kraftpris
. Nordpool - NO3 54,134 Øre/kWh 10.12.23 - kl 00 66,63