Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK - MW 17.5.24 - kl.00 -
Produksjon
Eidef. Gen. 13,1 MW 17.5.24 - kl.06 13,1
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 17.5.24 - kl.06 7,6
N.Tessa Gen 1. 7,2 MW 17.5.24 - kl.06 7,2
N.Tessa Gen 2. - MW 17.5.24 - kl.06 -
N.Tessa Gen 3. - MW 17.5.24 - kl.06 -
Smådøla Energi UT 13,9 MW 17.5.24 - kl.06 13,9
Ø.Tessa Gen 1. 5,6 MW 17.5.24 - kl.06 5,6
Ø.Tessa Gen 2. - MW 17.5.24 - kl.06 -
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende 2,9 C 17.5.24 - kl.06 3,3
Nugga ute - temperatur Synkende 6,9 C 17.5.24 - kl.06 7,3
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 9,4 C 17.5.24 - kl.06 9,1
Tesse Lufttemperetur Synkende 5,0 C 17.5.24 - kl.06 6,3
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende 5,2 C 17.5.24 - kl.06 4,4
Vannføring
Akslen Vannføring Synkende 96,6 m3/s 17.5.24 - kl.06 98,7
Finna Vannføring 73,4 m3/s 17.5.24 - kl.06 73,1
Lalm Vannføring Stigende 350,4 m3/s 17.5.24 - kl.06 349,3
Rosten Vannføring - m3/s 17.5.24 - kl.06 -
Smådøla total vannføring 37,6 m3/s 17.5.24 - kl.06 38,2
Vannstand
Tesse Vannstand Stigende 845,57 moh. 17.5.24 - kl.06 845,55
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,2 m/s 17.5.24 - kl.06 0,3
Veo Lukehus Vindretning 10m 257,2 Grad. 17.5.24 - kl.06 264,7
Kraftpris
. Nordpool - NO3 5,804 Øre/kWh 17.5.24 - kl 06 4,048