Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 45,7 MW 25.1.20 - kl.00 47,3
Produksjon
Eidef. Gen. 10,5 MW 25.1.20 - kl.02 10,5
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 25.1.20 - kl.02 7,6
N.Tessa Gen 1. - MW 25.1.20 - kl.02 -
N.Tessa Gen 2. 4,3 MW 25.1.20 - kl.02 4,2
N.Tessa Gen 3. 14,6 MW 25.1.20 - kl.02 14,7
Smådøla Energi UT 1,2 MW 25.1.20 - kl.02 1,2
Ø.Tessa Gen 1. 7,5 MW 25.1.20 - kl.02 7,5
Ø.Tessa Gen 2. 7,5 MW 25.1.20 - kl.02 7,5
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende - 2,6 C 25.1.20 - kl.02 - 4,1
Leirflaten temperatur - 1,8 C 25.1.20 - kl.02 - 1,8
Nugga ute - temperatur 2,6 C 25.1.20 - kl.02 2,4
Otta Trafo Utetemperatur Synkende 1,0 C 25.1.20 - kl.02 2,1
Tesse Lufttemperetur - 1,9 C 25.1.20 - kl.02 - 1,8
Veo Lukehus Lufttemperatur - 3,8 C 25.1.20 - kl.02 - 3,6
Vannføring
Akslen Vannføring 4,2 m3/s 24.1.20 - kl.23 4,2
Finna Vannføring 2,0 m3/s 24.1.20 - kl.23 2,0
Lalm Vannføring 68,3 m3/s 24.1.20 - kl.23 68,4
Rosten Vannføring - m3/s 24.1.20 - kl.23 -
Smådøla total vannføring 1,3 m3/s 25.1.20 - kl.02 1,3
Vannstand
Tesse Vannstand Stigende 849,00 moh. 25.1.20 - kl.02 848,99
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 1,7 m/s 25.1.20 - kl.02 1,7
Veo Lukehus Vindretning 10m 304,5 Grad. 25.1.20 - kl.02 307,7
Kraftpris
Nordpool - NO3 18,485 Øre/kWh 25.1.20 - kl 02 18,545