Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 51,8 MW 19.1.22 - kl.00 53,7
Produksjon
Eidef. Gen. 1,0 MW 19.1.22 - kl.04 1,1
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 19.1.22 - kl.04 7,6
N.Tessa Gen 1. 7,2 MW 19.1.22 - kl.04 7,2
N.Tessa Gen 2. - MW 19.1.22 - kl.04 -
N.Tessa Gen 3. 8,0 MW 19.1.22 - kl.04 7,9
Smådøla Energi UT 0,8 MW 19.1.22 - kl.04 0,8
Ø.Tessa Gen 1. 6,1 MW 19.1.22 - kl.04 6,1
Ø.Tessa Gen 2. 6,0 MW 19.1.22 - kl.04 6,0
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur 2,4 C 19.1.22 - kl.04 2,5
Leirflaten temperatur - 5,7 C 19.1.22 - kl.04 - 5,7
Nugga ute - temperatur Synkende - 1,8 C 19.1.22 - kl.04 - 1,4
Otta Trafo Utetemperatur - 5,7 C 19.1.22 - kl.04 - 5,6
Tesse Lufttemperetur Synkende 1,9 C 19.1.22 - kl.04 2,5
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende 1,1 C 19.1.22 - kl.04 1,5
Vannføring
Akslen Vannføring 3,2 m3/s 19.1.22 - kl.04 3,2
Finna Vannføring 8,5 m3/s 19.1.22 - kl.04 8,5
Lalm Vannføring 53,2 m3/s 19.1.22 - kl.04 53,7
Rosten Vannføring - m3/s 19.1.22 - kl.04 -
Smådøla total vannføring 1,0 m3/s 19.1.22 - kl.04 1,0
Vannstand
Tesse Vannstand Synkende 850,58 moh. 19.1.22 - kl.04 850,59
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,6 m/s 19.1.22 - kl.04 0,8
Veo Lukehus Vindretning 10m 304,9 Grad. 19.1.22 - kl.04 265,0
Kraftpris
Nordpool - NO3 14,667 Øre/kWh 19.1.22 - kl 04 14,816