Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 49,1 MW 31.3.20 - kl.09 47,4
Produksjon
Eidef. Gen. 6,6 MW 31.3.20 - kl.20 6,4
M.Tessa Gen.. - MW 31.3.20 - kl.20 -
N.Tessa Gen 1. - MW 31.3.20 - kl.20 -
N.Tessa Gen 2. - MW 31.3.20 - kl.20 -
N.Tessa Gen 3. - MW 31.3.20 - kl.20 -
Smådøla Energi UT 0,4 MW 31.3.20 - kl.20 0,4
Ø.Tessa Gen 1. - MW 31.3.20 - kl.20 -
Ø.Tessa Gen 2. - MW 31.3.20 - kl.20 -
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende 2,3 C 31.3.20 - kl.20 2,6
Leirflaten temperatur 4,3 C 31.3.20 - kl.20 4,3
Nugga ute - temperatur Synkende 5,0 C 31.3.20 - kl.20 5,4
Otta Trafo Utetemperatur 6,0 C 31.3.20 - kl.20 6,2
Tesse Lufttemperetur Synkende 0,8 C 31.3.20 - kl.20 1,2
Veo Lukehus Lufttemperatur - 0,8 C 31.3.20 - kl.20 - 0,8
Vannføring
Akslen Vannføring 1,9 m3/s 31.3.20 - kl.20 1,9
Finna Vannføring 1,0 m3/s 31.3.20 - kl.20 1,0
Lalm Vannføring 41,7 m3/s 31.3.20 - kl.20 41,0
Rosten Vannføring - m3/s 31.3.20 - kl.20 -
Smådøla total vannføring 0,7 m3/s 31.3.20 - kl.20 0,6
Vannstand
Tesse Vannstand Stigende 845,03 moh. 31.3.20 - kl.20 845,02
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,9 m/s 31.3.20 - kl.20 1,4
Veo Lukehus Vindretning 10m 286,6 Grad. 31.3.20 - kl.20 298,1
Kraftpris
Nordpool - NO3 5,918 Øre/kWh 31.3.20 - kl 20 5,848