Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK - MW 3.12.22 - kl.09 -
Produksjon
Eidef. Gen. - MW 3.12.22 - kl.15 -
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 3.12.22 - kl.15 7,6
N.Tessa Gen 1. 8,5 MW 3.12.22 - kl.15 8,5
N.Tessa Gen 2. - MW 3.12.22 - kl.15 -
N.Tessa Gen 3. 13,5 MW 3.12.22 - kl.15 13,5
Smådøla Energi UT 2,3 MW 3.12.22 - kl.15 2,2
Ø.Tessa Gen 1. 7,9 MW 3.12.22 - kl.15 7,9
Ø.Tessa Gen 2. 7,8 MW 3.12.22 - kl.15 7,8
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur - 6,6 C 3.12.22 - kl.15 - 6,5
Leirflaten temperatur 0,0 C 9.1.23 - kl.00 0,0
Nugga ute - temperatur - 5,2 C 3.12.22 - kl.15 - 5,4
Otta Trafo Utetemperatur - 3,7 C 3.12.22 - kl.15 - 3,6
Tesse Lufttemperetur Synkende- 8,4 C 3.12.22 - kl.15 - 7,5
Veo Lukehus Lufttemperatur - 17,6 C 3.12.22 - kl.15 - 17,5
Vannføring
Akslen Vannføring 5,5 m3/s 3.12.22 - kl.15 5,4
Finna Vannføring 3,6 m3/s 3.12.22 - kl.15 3,6
Lalm Vannføring 62,3 m3/s 3.12.22 - kl.15 62,6
Rosten Vannføring - m3/s 3.12.22 - kl.15 -
Smådøla total vannføring 2,3 m3/s 3.12.22 - kl.15 2,3
Vannstand
Tesse Vannstand 853,06 moh. 3.12.22 - kl.15 853,06
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,4 m/s 3.12.22 - kl.15 0,3
Veo Lukehus Vindretning 10m 273,0 Grad. 3.12.22 - kl.15 291,0
Kraftpris
. Nordpool - NO3 287,029 Øre/kWh 3.12.22 - kl 15 285,408