Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 60,6 MW 16.12.19 - kl.09 58,6
Produksjon
Eidef. Gen. 6,6 MW 16.12.19 - kl.10 6,6
M.Tessa Gen.. 3,0 MW 16.12.19 - kl.10 3,0
N.Tessa Gen 1. - MW 16.12.19 - kl.10 -
N.Tessa Gen 2. 2,9 MW 16.12.19 - kl.10 3,0
N.Tessa Gen 3. - MW 16.12.19 - kl.10 -
Smådøla Energi UT 1,0 MW 16.12.19 - kl.10 1,0
Ø.Tessa Gen 1. 1,1 MW 16.12.19 - kl.10 1,3
Ø.Tessa Gen 2. 1,0 MW 16.12.19 - kl.10 1,0
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende - 5,4 C 16.12.19 - kl.10 - 5,9
Leirflaten temperatur - 3,3 C 16.12.19 - kl.10 - 3,3
Nugga ute - temperatur - 3,4 C 16.12.19 - kl.10 - 3,2
Otta Trafo Utetemperatur - 2,9 C 16.12.19 - kl.10 - 3,0
Tesse Lufttemperetur Stigende - 11,2 C 16.12.19 - kl.10 - 12,1
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende - 13,9 C 16.12.19 - kl.10 - 12,8
Vannføring
Akslen Vannføring 1,9 m3/s 16.12.19 - kl.10 1,9
Finna Vannføring 1,8 m3/s 16.12.19 - kl.10 1,8
Lalm Vannføring 42,2 m3/s 16.12.19 - kl.10 42,3
Rosten Vannføring - m3/s 16.12.19 - kl.10 -
Smådøla total vannføring 1,1 m3/s 16.12.19 - kl.10 1,1
Vannstand
Tesse Vannstand 851,47 moh. 16.12.19 - kl.10 851,47
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,1 m/s 16.12.19 - kl.10 0,2
Veo Lukehus Vindretning 10m 349,5 Grad. 16.12.19 - kl.10 285,7
Kraftpris
Nordpool - NO3 42,193 Øre/kWh 16.12.19 - kl 10 43,077