Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 26,1 MW 11.8.22 - kl.09 23,1
Produksjon
Eidef. Gen. 5,3 MW 11.8.22 - kl.15 5,4
M.Tessa Gen.. - MW 11.8.22 - kl.15 -
N.Tessa Gen 1. - MW 11.8.22 - kl.15 -
N.Tessa Gen 2. - MW 11.8.22 - kl.15 -
N.Tessa Gen 3. 15,6 MW 11.8.22 - kl.15 15,5
Smådøla Energi UT 8,6 MW 11.8.22 - kl.15 8,6
Ø.Tessa Gen 1. 3,6 MW 11.8.22 - kl.15 3,5
Ø.Tessa Gen 2. 4,1 MW 11.8.22 - kl.15 4,0
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur 18,0 C 11.8.22 - kl.15 17,9
Leirflaten temperatur 20,0 C 11.8.22 - kl.15 20,0
Nugga ute - temperatur Synkende 20,3 C 11.8.22 - kl.15 20,6
Otta Trafo Utetemperatur Stigende 20,2 C 11.8.22 - kl.15 19,0
Tesse Lufttemperetur Synkende 15,4 C 11.8.22 - kl.15 16,1
Veo Lukehus Lufttemperatur 13,3 C 11.8.22 - kl.15 13,5
Vannføring
Akslen Vannføring 84,6 m3/s 11.8.22 - kl.15 85,0
Finna Vannføring 18,2 m3/s 11.8.22 - kl.15 18,2
Lalm Vannføring Stigende 207,9 m3/s 11.8.22 - kl.15 206,2
Rosten Vannføring - m3/s 11.8.22 - kl.15 -
Smådøla total vannføring 19,2 m3/s 11.8.22 - kl.15 19,0
Vannstand
Tesse Vannstand Stigende 853,39 moh. 11.8.22 - kl.15 853,38
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,2 m/s 11.8.22 - kl.15 0,2
Veo Lukehus Vindretning 10m 248,5 Grad. 11.8.22 - kl.15 242,6
Kraftpris
. Nordpool - NO3 1,427 Øre/kWh 11.8.22 - kl 15 1,417