Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 37,8 MW 12.4.21 - kl.00 39,1
Produksjon
Eidef. Gen. 3,7 MW 12.4.21 - kl.04 3,7
M.Tessa Gen.. 7,6 MW 12.4.21 - kl.04 7,6
N.Tessa Gen 1. - MW 12.4.21 - kl.04 -
N.Tessa Gen 2. - MW 12.4.21 - kl.04 -
N.Tessa Gen 3. 15,1 MW 12.4.21 - kl.04 15,1
Smådøla Energi UT 0,4 MW 12.4.21 - kl.04 0,5
Ø.Tessa Gen 1. 7,4 MW 12.4.21 - kl.04 7,4
Ø.Tessa Gen 2. 7,3 MW 12.4.21 - kl.04 7,4
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende - 3,6 C 12.4.21 - kl.04 - 2,9
Leirflaten temperatur 2,7 C 12.4.21 - kl.04 2,7
Nugga ute - temperatur 1,1 C 12.4.21 - kl.04 1,1
Otta Trafo Utetemperatur Synkende 0,1 C 12.4.21 - kl.04 0,5
Tesse Lufttemperetur - 3,9 C 12.4.21 - kl.04 - 4,0
Veo Lukehus Lufttemperatur 0,0 C 12.4.21 - kl.04 0,0
Vannføring
Akslen Vannføring 1,6 m3/s 12.4.21 - kl.04 1,6
Finna Vannføring 1,0 m3/s 12.4.21 - kl.04 1,0
Lalm Vannføring 25,4 m3/s 12.4.21 - kl.04 25,4
Rosten Vannføring - m3/s 12.4.21 - kl.04 -
Smådøla total vannføring 0,7 m3/s 12.4.21 - kl.04 0,7
Vannstand
Tesse Vannstand 844,16 moh. 12.4.21 - kl.04 844,16
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m - m/s 12.4.21 - kl.04 -
Veo Lukehus Vindretning 10m - Grad. 12.4.21 - kl.04 -
Kraftpris
Nordpool - NO3 19,162 Øre/kWh 11.4.21 - kl 00 20,611