Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 45,9 MW 15.10.19 - kl.09 44,2
Produksjon
Eidef. Gen. 7,2 MW 15.10.19 - kl.17 7,3
M.Tessa Gen.. - MW 15.10.19 - kl.17 -
N.Tessa Gen 1. - MW 15.10.19 - kl.17 -
N.Tessa Gen 2. - MW 15.10.19 - kl.17 -
N.Tessa Gen 3. Stigende 12,9 MW 15.10.19 - kl.17 10,2
Smådøla Energi UT 2,9 MW 15.10.19 - kl.17 3,1
Ø.Tessa Gen 1. - MW 15.10.19 - kl.17 -
Ø.Tessa Gen 2. Stigende 5,5 MW 15.10.19 - kl.17 5,2
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Stigende 3,8 C 15.10.19 - kl.17 3,1
Leirflaten temperatur 1,9 C 15.10.19 - kl.17 1,9
Nugga ute - temperatur 5,8 C 15.10.19 - kl.17 5,6
Otta Trafo Utetemperatur 5,4 C 15.10.19 - kl.17 5,3
Tesse Lufttemperetur 3,1 C 15.10.19 - kl.17 3,0
Veo Lukehus Lufttemperatur Synkende 0,9 C 15.10.19 - kl.17 1,6
Vannføring
Akslen Vannføring 5,5 m3/s 15.10.19 - kl.17 5,7
Finna Vannføring 5,4 m3/s 15.10.19 - kl.17 5,4
Lalm Vannføring 45,5 m3/s 15.10.19 - kl.17 45,4
Rosten Vannføring - m3/s 15.10.19 - kl.17 -
Smådøla total vannføring 3,0 m3/s 15.10.19 - kl.17 3,1
Vannstand
Tesse Vannstand 853,96 moh. 15.10.19 - kl.17 853,96
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 8,0 m/s 15.10.19 - kl.17 8,0
Veo Lukehus Vindretning 10m 359,0 Grad. 15.10.19 - kl.17 359,0
Kraftpris
Nordpool - NO3 38,433 Øre/kWh 15.10.19 - kl 17 39,026