Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK - MW 31.3.23 - kl.09 -
Produksjon
Eidef. Gen. 1,1 MW 31.3.23 - kl.20 1,0
M.Tessa Gen.. - MW 31.3.23 - kl.20 -
N.Tessa Gen 1. 7,7 MW 31.3.23 - kl.20 7,5
N.Tessa Gen 2. - MW 31.3.23 - kl.20 -
N.Tessa Gen 3. 14,5 MW 31.3.23 - kl.20 14,6
Smådøla Energi UT 0,3 MW 31.3.23 - kl.20 0,3
Ø.Tessa Gen 1. 7,8 MW 31.3.23 - kl.20 7,7
Ø.Tessa Gen 2. 7,0 MW 31.3.23 - kl.20 7,0
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende- 4,4 C 31.3.23 - kl.20 - 2,2
Nugga ute - temperatur Synkende- 0,2 C 31.3.23 - kl.20 3,2
Otta Trafo Utetemperatur Synkende 0,7 C 31.3.23 - kl.20 1,6
Tesse Lufttemperetur Synkende- 5,8 C 31.3.23 - kl.20 - 5,0
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende- 10,3 C 31.3.23 - kl.20 - 11,4
Vannføring
Akslen Vannføring 1,2 m3/s 31.3.23 - kl.20 1,2
Finna Vannføring 0,6 m3/s 31.3.23 - kl.20 0,6
Lalm Vannføring 30,9 m3/s 31.3.23 - kl.20 31,0
Rosten Vannføring - m3/s 31.3.23 - kl.20 -
Smådøla total vannføring 0,5 m3/s 31.3.23 - kl.20 0,5
Vannstand
Tesse Vannstand 844,38 moh. 31.3.23 - kl.20 844,38
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,6 m/s 31.3.23 - kl.20 0,7
Veo Lukehus Vindretning 10m 302,0 Grad. 31.3.23 - kl.20 303,5
Kraftpris
. Nordpool - NO3 74,475 Øre/kWh 31.3.23 - kl 20 77,322