Verdi Enhet Tidspunkt Forrige time 
Forbruk i området
SAMLET FORBRUK 40,5 MW 24.10.20 - kl.00 42,1
Produksjon
Eidef. Gen. 0,9 MW 24.10.20 - kl.04 0,9
M.Tessa Gen.. 4,6 MW 24.10.20 - kl.04 4,7
N.Tessa Gen 1. - MW 24.10.20 - kl.04 -
N.Tessa Gen 2. 4,2 MW 24.10.20 - kl.04 4,2
N.Tessa Gen 3. Synkende 4,4 MW 24.10.20 - kl.04 4,7
Smådøla Energi UT 2,8 MW 24.10.20 - kl.04 2,8
Ø.Tessa Gen 1. 2,0 MW 24.10.20 - kl.04 2,0
Ø.Tessa Gen 2. 4,8 MW 24.10.20 - kl.04 4,8
Temp
Dombås Trafo Utetemperatur Synkende - 6,1 C 24.10.20 - kl.04 - 5,5
Leirflaten temperatur - 8,1 C 24.10.20 - kl.04 - 8,1
Nugga ute - temperatur - 2,2 C 24.10.20 - kl.04 - 2,1
Otta Trafo Utetemperatur - 2,5 C 24.10.20 - kl.04 - 2,6
Tesse Lufttemperetur - 4,0 C 24.10.20 - kl.04 - 4,1
Veo Lukehus Lufttemperatur Stigende - 7,1 C 24.10.20 - kl.04 - 9,1
Vannføring
Akslen Vannføring 5,4 m3/s 24.10.20 - kl.04 5,5
Finna Vannføring 6,5 m3/s 24.10.20 - kl.04 6,5
Lalm Vannføring 51,4 m3/s 24.10.20 - kl.04 51,6
Rosten Vannføring - m3/s 24.10.20 - kl.04 -
Smådøla total vannføring 3,0 m3/s 24.10.20 - kl.04 3,1
Vannstand
Tesse Vannstand 854,11 moh. 24.10.20 - kl.04 854,11
Vind
Veo Lukehus Vindhast. 10m 0,2 m/s 24.10.20 - kl.04 0,1
Veo Lukehus Vindretning 10m 281,2 Grad. 24.10.20 - kl.04 266,8
Kraftpris
Nordpool - NO3 14,36 Øre/kWh 24.10.20 - kl 04 14,327